Skandinaviens största fisbutik i webb

Fiskebutiken

Varukorgen är tom

scriptspot_sitewide_nocheckout

scriptspot_sitewide_nocheckout

scriptspot_sitewide_nocheckout

Kundservice sidor

Happy Angler nätbutikens köpvillkor

 

Välkommen till Happy Angler nätbutiken! Detta är köpvillkoren för aktiebolaget Rusta Finland Oy, dvs. Happy Anglers (senare ”Nätbutiken”) moderbolag, som tillämpas på handelsverksamheten mellan Happy Angler och kunden (senare ”Kunden) på webbplatsen www.happyangler.se. Endast en konsument som fyllt minst 18 år kan handla i Happy Angler nätbutiken.

1. Handel i nätbutiken

Kunden kan beställa produkter från Nätbutiken antingen som en redan registrerad medlem i Happy Angler Club (läs mera om medlemskapet i Happy Angler Club här) eller utan att registrera sig som medlem. Om Kunden bestämmer sig för att beställa produkter utan att registrera sig som medlem i klubben, måste Kunden ändå vid varje köp ange de beställarens uppgifter som definierats som obligatoriska för att beställningen ska kunna levereras till Kunden. Beställning förutsätter att Kunden har en giltig e-postadress för att kunna ta emot beställningsbekräftelsen som skickas enbart per e-post. Som medlem i Happy Angler Club kan Kunden granska beställningens uppgifter på Happy Angler Clubs ”Mina sidor”.

Kunden förbinder sig till att ange enbart korrekta uppgifter om sig själv och Kunden svarar själv för att de är felfria. För att Happy Angler på bästa sätt kunde tjäna Kunden, ber vi att registrerade Kunder omedelbart förmedlar Happy Angler om ändringar i sina personliga uppgifter.

Då Kunden går med i Happy Angler Club bör han eller hon välja ett lösenord och förbinder sig till att hålla det hemligt och inte yttra det till andra personer. Kunden svarar själv för sitt konto och den handelsverksamhet som sker med den i Nätbutiken. Kunden måste genast meddela Happy Angler om Kunden lägger märke till eller misstänker att kontots lösenord och användarnamn avslöjats för eller hamnat till tredje parter. Happy Angler har rätten att frysa Kundens konto då det finns anledning att misstänka att kontot missbrukas.

2. Behandling av personuppgifter

Happy Angler behandlar personuppgifter på det sätt som den för närvarande gällande finska lagstiftningen om personuppgifter tillåter och förutsätter och fungerar därmed som en registerförare. Kunduppgifterna behandlas på det sätt som beskrivits i registerbeskrivningen.

3. Kakor

Tjänsten kan lagra kakor ("cookies") på användarens terminalutrustning. En cookie är en liten textfil som kan användas för att samla in data om hur och när Tjänsten används, t.ex. när och vilka Tjänstens sidor Användaren har läst, vilken webbläsare Användaren använder och varifrån Användaren kommit till Tjänsten. All data som kakorna lagrar är till sin natur anonymt, men information som erhållits från kakorna kan kombineras med personuppgifterna som angetts av Användaren.

Syftet bakom användningen av kakor är att; analysera och utveckla Tjänsten för att bättre tjäna dess Användare; att utnyttja denna information i statistisk uppföljning av Tjänstens besökarantal; och mäta effekten av Tjänstens olika funktioner. Data som samlas in med kakorna kan också användas för att producera riktad reklam.

Användaren kan förbjuda användningen av kakor i webbläsarens inställningar, men detta har en negativ eller till och med fullständigt hejdande inverkan på Användarens möjligheter att använda Tjänsten.

4. Beställning

Beställning av produkter sker genom att Kunden lägger de önskade produkterna i varukorgen varefter Kunden slutför beställningen enligt Nätbutikens anvisningar. Kunden kan redigera varukorgens innehåll innan han eller hon slutför beställningen. En beställningsbekräftelse skickas till den e-postadress som Kunden angett. Handelskontraktet mellan Kunden och Happy Angler binds när Kunden har skickat sin beställning.

5. Priser

Produkterna debiteras enligt det pris som är giltigt då produkterna beställs. Produkternas priser gäller tills vidare eller för den tidsperiod som definieras i produktuppgifterna. Prisen innehåller mervärdesskatt. Produkternas priser innehåller inte deras leveranskostnader, dessa anges separat i samband med beställningen och dess bekräftelse.

Happy Angler förbehåller sig rätten att ändra på produkternas priser. Happy Angler strävar till att produkternas priser alltid anges rätt och aktuellt, men ger inga garantier vad gäller prisens korrekthet. Happy Angler förbinds inte av felaktiga pris om Nätbutiken visar ett felaktigt produktpris som; betydligt avviker från det riktiga priset; är mycket lågt i förhållande till den allmänna prisnivån eller; då felaktigheten annars är så tydlig att Kunden borde ha uppfattat att informationen är felaktig.

6. Tillgång på produkter

Happy Anglers sortiment omfattar ett stort antal olika slags varor med varierande produktionsantal och tillgång. Happy Angler kan inte ge några garantier om tillgång till eller tillräcklighet av de produkter som säljs i Nätbutiken. En del av Nätbutikens produkter är s.k. säsongprodukter eller annars sådana varor som tillverkas i begränsat antal. Också produkter som hör till det vanliga sortimentet kan t.ex. vara temporärt slutsålda på grund av produktionsmässiga skäl. Happy Angler strävar till att produktuppgifterna för Nätbutikens handelsvaror alltid är aktuella och korrekta.

Om en beställd produkt, som enligt Nätbutiken funnits i lager eller till salu, är temporärt slutsåld på ett sådant sätt som påverkar produktens beräknade leveransdatum, försöker Happy Angler omedelbart informera Kunden om denna omständighet per e-post till den e-postadress som Kunden angett. Om leveransen försenas med mera än 30 dagar följs de nedan definierade villkoren som om produkten inte kunde säljs alls, utom i det fallet att något annat avtalas med Kunden. Om produktuppgifterna i Nätbutiken däremot har visat att produkten inte finns i lager och ett beräknat datum för när det kommer att finnas tillgång på produkten, anses Kunden ha accepterat att leveranstiden för en sådan temporärt slutsåld produkt räknas från den tidspunkt då tillgång på produkten åter meddelats.

Nätbutiken säljer också beställningsvaror, dvs. produkter som beställs först efter att Kunden slutfört sin beställning. Genom att beställa en sådan beställningsvara anses Kunden ha accepterat den leveranstid som angetts i beställningsvarans produktuppgifter fast den skulle vara längre än den leveranstid som i dessa Villkor definierats som leveranstid för produkter i lager.

Om det inte alls finns tillgång på produkten förbehåller Happy Angler rätten att leverera en ersättande produkt som till sitt användningsändamål och sin kvalitet är minst lika bra som den beställda produkten. Den ersättande produktens pris får inte överstiga den ursprungliga produktens pris, ifall Kunden inte godkänner det högre priset. Om ersättande produkter inte kan erbjudas anses handelsaktionen för den produktens del som återkallad. Då återkallas också den eventuella konsumentkrediten som beviljats för detta köp. Om Kunden dock redan betalat produkten, returnerar Happy Angler den summa pengar som Kunden redan betalat för produkten. Återbetalning sker via de bankförbindelser som Kunden angett.

7. Beställningsbekräftelse

Efter en lyckad transaktion skickas Kunden en beställningsbekräftelse per e-post med beställningens centrala uppgifter. Bekräftelsen levereras dessutom i skriftlig form i samband med beställningen. Kunden bör kontrollera att uppgifterna som antecknats i bekräftelsen är korrekta. Om Kunden är en registrerad medlem i Happy Angler Club, kan han eller hon kontrollera sin beställningshistorik genom att logga in på sina medlemssidor. Grundade skäl ger Happy Angler rätten att inte godkänna en beställning. 8. Leveranssätt och leveranskostnader

Kunden meddelas om att beställningen levererats till avhämtningsstället via SMS eller e-post till det telefonnummer eller den adress som Kunden meddelat. Efter detta meddelande kan beställningen hämtas från avhämtningsstället.

Happy Angler försöker leverera produkter som vid beställningstidpunkten finns i lager inom 3–7 vardagar från att ha mottagit beställningen. Om leveransen försenas försöker Happy Angler omedelbart meddela Kunden om försenandet via de kontaktuppgifter som Kunden angett och samtidigt meddela det nya leveransdatum.

Happy Angler svarar inte för att beställningens leverering försenas eller inte alls kan levereras om Kunden angett felaktiga kontaktuppgifter eller försummat att meddela Happy Angler om ändrade kontaktuppgifter eller om Kunden inte finns på plats för att motta leveransen på avtalad tidpunkt och inte kan kontaktas.

Kunden faktureras för beställningens leveranskostnader som specificeras i samband med varje beställning.

8. Leveranssätt och leveranskostnader

1.Levereras till avhämtningsställe- Kunden meddelas om att beställningen levererats till avhämtningsstället via SMS eller e-post till det telefonnummer eller den adress som Kunden meddelat. Efter detta meddelandet kan beställningen hämtas från avhämtningsstället.

2.Hemleverans (EMS Post)- Ifall Kunden valt hemleverans för beställningen, kommer Kunden att få en telefonavisering var tidpunkten för leverationen överenskommes.

Happy Angler strävar till att leverera produkter som vid beställningstidpunkten finns i lager inom 3–7 vardagar från att ha mottagit beställningen.
Happy Angler svarar inte för att beställningens leverering försenas eller inte alls kan levereras om Kunden angett felaktiga kontaktuppgifter eller försummat att meddela Happy Angler om ändrade kontaktuppgifter eller om Kunden inte finns på plats för att motta leveransen på avtalad tidpunkt och inte kan kontaktas.
Kunden faktureras för beställningens leveranskostnader som specificeras i samband med varje beställning.

9. Ej uthämtade beställningar

Paket som inte uthämtats från avhämtningsstället inom den 14 dagar långa förvaringstiden och som returneras till Happy Anglers lager berättigar Happy Angler till att debitera 299 kronor för behandlings-, administrations- och fraktkostnader.

10. Betalningssätt

Beställningen betalas i slutskedet av beställningsprocessen. Efter att transaktionen godkänts framskrider beställningen till behandlings- och leveransskedet.

Produkterna och respektive leveranskostnader betalas i samband med beställningen eller på betalningssätt som erbjuds av Happy Anglers samarbetspartner Klarna AB och som omfattar faktura, kontokredit och delbetalning.

Då Kunden godkänner en betalningstransaktion i nätbutiken, godkänner Kunden samtidigt betalningsskyldigheten.

11. Returrätt

Kunden har en returrätt som Kunden kan utnyttja i direkt kontakt med försäljaren.

12. Rätten att ångra köpet

Kunden är berättigad att ångra sin beställning hos Nätbutiken senast 14 dagar efter att ha mottagit produkten. Kunden måste leverera produkten till Happy Angler och bifoga den returnerade produkten med följebrevet/ returblanketten som levererats till Kunden i samband med beställningen.

Ångrande av beställningen förutsätter att produkten och produktens originalförpackning inte uppvisar tecken på användning, att produkten fortfarande är i originalförpackningen och kan säljas vidare. Om den returnerade produkten använts, tvärtemot vad som i lagen förordnas om köparens omsorgsplikt, har Happy Angler rätt att uppbära en avgift för nedsatt värde, ända upp till produktens fulla pris.

Happy Angler ansvarar i normala fall för postkostnaderna vid returnering. Om produkten inte kan returneras på vanligt sätt per post, ansvarar Kunden för returkostnaderna

Happy Angler återbetalar produkternas värde via bankförbindelserna som Kunden anger i följebrevet / returblanketten. Om det beviljats en konsumentkredit för köpet av produkten i fråga, ångras krediten för de ångrade produkternas del och kreditgivaren återbetalar de eventuellt debiterade kreditkostnaderna för de ångrade produkternas del till Kundens konto. De ångrade produkternas värde återbetalas till Kundens konto inom 14 dagar efter att produkten mottagits i Happy Angler -nätbutikens lager. Happy Angler kan låta bli att returnera betalningen tills den returnerade produkten mottagits i Happy Anglers lager eller tills kunden bevisat returneringen.

13. Kontrollering av produkterna och reklamation

Kunden måste omedelbart efter att ha mottagit beställningen kontrollera att det levererade paketet motsvarar Kundens beställning och att produkterna är felfria. Om Kunden lägger märke till ett fel i beställningen eller produkten måste Kunden omedelbart och senast 14 dagar från att ha mottagit beställningen meddela dessa omständigheter till Happy Anglers kundservice (e-post kundservice@happyangler.se).

14. Garanti

Tillverkarna för de produkter som säljs i Nätbutiken kan erbjuda en så kallad tillverkargaranti för sina produkter. Happy Angler bär inget ansvar för sådana garantier som erbjuds av andra parter och alla omständigheter som anknyter till garanti är därför på garantigivarens ansvar och Kunden bör kontakta garantigivaren för att behandla ärenden som berör garanti.

15. Force majeure

Happy Angler ansvarar inte för sådana defekter, leveransförseningar eller andra brytningar mot avtalet som beror på omständigheter utanför Happy Anglers påverkningsområde (force majeure). I sådana förseningsfall följer Happy Angler sitt ansvar så snart som det i närvarande omständigheter är möjligt efter att första ha kontaktat Kunden och kontrollerat att denne fortfarande vill behålla avtalet.

16. Tillämpad lagstiftning

Dessa Villkor regleras av finsk lag, med undantag av dess lagvalsbestämmelser. Parterna ska i första hand försöka lösa tvister som uppstår från dessa Villkor eller deras tillämpning genom förhandlingar. Om förhandlingarna inte leder till en uppgörelse i godo, avgörs tvisterna av Vanda tingsrätt i Finland.

17. Kundservice

I alla problemfall uppmanas Kunden kontakta Happy Anglers kundservice, e-post: kundservice@happyangler.se

18. Nätbutikens uppehållare

Nätbutiken upprätthålls av: Rusta Finland Oy
FO-nummer: 0750466-6
Portparksvägen 1
01200 VANDA
FINLAND
Fax: +358 (0) 75 325 5018
kundservice@happyangler.se

footer_content_ha

Betalningssätt:

Vi använder cookies för att du ska kunna surfa på våra webbplatser och använda alla funktioner. Genom att använda sidan godkänner användningen av cookies.
Klar Mera information